यस पोखरा पब्लिक स्कुल, स्वागतनगर चाउथे पोखरा–१४ बाट २०७१ सालको प्रवेशिका परीक्षामा सम्मिलित ३९ जना
विद्यार्थीहरुमध्ये १६ जना विद्यार्थी विशिष्ट श्रेणी र २३ जना प्रथम श्रेणीमा उत्तिर्ण भई विद्यालयको गरीमा उच्च गराउन
सफल भएकामा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई हार्दिक बधाईका साथ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौं।

We are very Proud that our student Sagar kafle topped Kaski, District in the SLC Exam 2071.

I would like to congratulate him alot and wish him all the best in the days to come.

हेरम्बप्रसाद कोइराला
संयोजक, विद्यालय सल्लाहकार समिति

वसन्तप्रसाद पराजुली
अध्यक्ष

कृष्ण के.सी.
प्राचार्य

एवम् पोखरा पब्लिक स्कुल विद्यालय परिवार
पोखरा–१४, स्वागतनगर, चाउथे

Leave a Comment